Malajsie-info.cz

Borneo - Sarawak

Sarawak, známý jako Bumi Kenyalang (Země zoborožců), se nachází na severo-západě ostrova Borneo a je největším státem Malajsie. Hlavním městem státu je Kuching, který má 580 000 obyvatel. Sarawak zaujímá 37,5% z celkové plochy Malajsie a v současné době se dělí na 11 správních divizí.

Sarawak dělí od indonéské části Kalimantanu pás vysokých kopců a hor, které jsou součástí centrálního pohoří Bornea a vrcholí na severu u pramene řeky Baram s vysokými horami Mount Batu Lawi, Mount Mulu (2376 m) a Mount Murud (2423 m) s vůbec nejvyšším vrcholem v Sarawaku. Mezi hlavní řeky patří Sarawak River, Lupar River, Saribas River a nejdelší řeka Malajsie Rajang River (563 m).

Sarawak lze rozdělit do tří přírodních oblastí. Pobřežní oblasti jsou nízko položená plochá území, ve velké míře pokrytá bažinami a vlhkým okolím. Kopcovité oblasti jsou nejvíce obydlená území. Většin a mst se nachází právě v této oblasti. Vzhledem k tomu, že bažiny tvoří velkou část pobřeží, přístavy jako Kuching a Sibu byly vystaveny na řekách v určité vzdálenosti od pobřeží, zatímco Bintulu a Miri stojí hned u pobřeží, avšak v místech, kde se kopce táhnou až k Čínskému moři. Třetí oblastí jsou horské oblasti, které se táhnou podél hranic a na severu jsou tvořeny pohořími Kelabit a Murut.

Sarawak je tvrdě zasažen těžbou dřeva a rozšiřováním plantáží. Odlesňování v Malajsii roste rychleji než kdekoliv jinde na světě. Statistiky odhadují, že až 90 % původního zalesnění Sarawaku bylo vyčerpáno. Od roku 2000 ztrácí Malajsie v průměru 1402 km ² lesní plochy. Činost dřevařského průmyslu značně ovlivňuje životní styl původních venkovských komunit, proto jsou běžné pokojné protesty a blokády.

Sarawak má množství přírodních zdrojů včetně ropy a zásobáren zemního plynu, čímž značně přispívá do Malajské ekonomiky. Sarawak je té jedním největších vývozců tvrdého tropického dřeva, hlavními obchodními plodinami jsou palmový olej, ságo a pepř. Ovšem od roku 1980 se ekonomika více industrializuje a klíčovými sektory hospodářského růstu je výroba, zemědělský obchod, stavebnictví a služby. Díky dostupným cenám pozemku a bohaté zásobě přírodních zdrojů je Sarawak výhodou volbou pro investory.

Sarawak má více než 40 sub-etnických skupin, z nichž každá má svůs odlišný jazyk, kulturu a životní styl. Větší města jsou obydlena převážně Malajci, Číňany, nejstaršími osadníky. Sarawaku Melanau a v menší míře skupinami Ibans a Bidayuhs, kteří migrují ze svých domovských vesnic za prací. Sarawak je typický tím, že na rozdíl od zbytku Malajsie zde žije jen velmi malá komunita Indů.

Ibans (Ibánci) tvoří největší procento obyvatel Sarawaku (30 %). Dříve lovci lebek z Bornea jsou dnes štědří, vlídní a klidní lidé. Vzhledem k tomu, že v historii působili především jako piráti a rybáři, přezdívá se ji dnes "Sea Dayaks" (Mořští Dayakové). Ibánci obývají tzv. dlouhé domy, kde v mnoha místnostech žijí celé komunity. Velmi známé je jejich tkalcovské umění (Pua Kumbu), tradiční zpracování stříbra, dřevěné sochy a perlové ozdoby. Charakteristické je jejich tradiční tetování, původní symbol statečnosti. Proslulé je také jejich rýžové víno tuak, které se podává během velkých oslav a slavnostních příležitostech. Většina Ibánců jsou dnes křesťanského vyznání, ale stejně jako většina ostatních etnických skupin Sarawaku, stále udržují tradiční rituály a původní víru. Slaví barvité festivaly jako je Gawai Dayak (slavnosti sklizně) nebo Gawai Antu (svátek mrtvých).

Zajímavá místa

Národní park Bako

Krásný hustý deštný prales a ohromující pláže tohoto parku jsou domovem pro mnoho živočichů a rostlin, včetně vzácných nosatých opic (Kahau obecný).

V parku je 16 vyznačených stezek, které nabízejí vhodná místa pro pozorování divokých zvířat. Je zde možnost přenocovat v chatkách, které je ovšem nutné zavčasu rezervovat.

Národní park Gunung Mulu:

Park, pojmenován po hoře Mount Mulu (2376), je znám pro své nadzemní i podzemní krasové jevy. Nachází se zde největší jeskynní systém Sarawak Chamber (12 milionů kubických metrů), který je stále ve fázi mapování. Jedna z jeskyní, Clearwater, je se svými 151 km 10. nejdelší jeskyní na světě.

Semengoh

Tato přírodní rezervace je útočištěm ohrožených orangutanů, které je zde možné pozorovat v jejich přirozeném prostředí.

Kulturní vesnice Sarawak

Nachází se 45 minut cesty autem od Kuchingu. Toto živé muzeum je domovem tradičních kmenů (Ibans, Melanau, Bidayuh), které zde žijí a pracují v původních "dlouhých domech". Nejlepší doba pro návštěvu je červenec, kdy se zde koná každoroční Rainforest World Music Festival, tento třídenní festival nabízí workshopy a večerní živé koncerty nejlepších světových hudebníků world music.


Podpořte tyto stránky

Jestliže si pokládáte tyto stránky za užitečné, odkažte na ně prosím
Pro odkaz můžete použít níže uvedený kód
Odkaz pak bude vypadat následovně: malajsie-info.cz

Maďarsko / Nyíregyháza

ubytování / letenky / dovolená / lastminute