Malajsie-info.cz

Sloni

V Malajsii žije aktuálně cca 1500 slonů, v důsledku ničení jejich přirozeného prostředí, byly stovky jedinců od roku 1970 cílené přesouvány do národních parků s cílem zachování zdravé sloní populace.

Asijský slon :

(Elaphas maximus) Znám také pod názvem Slon indický, který je jeho poddruhem, je největším asijským suchozemským zvířetem. Snadno se domestikuje, a proto je již po staletí využíván v lesním hospodářství, a také při slavnostních obřadech.

Asijský slon je menší než jeho africký příbuzný a nejlépe lze rozeznat podle uší, které mají jiný tvar a jsou rovněž znatelně menší. Dorůstá do výšky 2 až 4 m a váží 3000 – 5000 kg. Samice většinou postrádá kly, pokud jsou přítomny, jsou jen nepatrné a viditelné pouze, když samice otevírá tlamu.

Ve volné přírodě sloni, na základě monzunových sezón, během roku migrují podle navyklých tras, vždy je úkolem nejstaršího slona vzpomenou si na tuto trasu a vézt stádo. Problémem jsou lidská obydlí a farmy postavené na těchto pevně zakořeněných trasách, jelikož dochází ke značnému poškození a devastaci ze strany sloního stáda.

Asijští sloni denně zkonzumují potravu o hmotnosti 10 %, což je 170 – 200 kg potravy. Ve volné přírodě se v průměru dožívají 60 let, v zajetí pak 80 let. Nemají žádné přirozené nepřátele, ale sloní mláďata bývají napadena tygry.

Samci bývají samotáři, ale mladí jedinci mohou žít v malých skupinách. Pohlavní dospělosti dosahují během 15. roku života, kdy se úroveň testosteronu zvýší až 60x, samci se stávají velmi agresivními a dochází i k vzájemným bojů o samice. Samice udržují matriarchální společenství, které vede nejstarší jedinec. Pohlavní dospělosti dosahují mezi 9. a 15. rokem. Březost trvá 18 – 22 měsíců, rodí se jedno nebo dvě mláďata.

Asijští sloni jsou plachá zvířata a většinou se dají na útěk, než by zaútočili, což však neplatí pro samotářské samce v říji a samice s mláďaty, je proto třeba se mít na pozoru a k divokým slonům se nepřibližovat.
Existují čtyři poddruhy asijského slona: Slon indický (Elephas maximus indicus), Slon cejlonský (Elephas maximus maximus), Slon sumaterský (Elephas maximus sumatrensis) a Slon bornejský (Elephas maximus borneensis).

Druhy slonů v Malajsii:

Slon indický:

(Elephas maximus indicus): Indický slon může dorůst až 6-ti metrů a vyskytují se v různých přírodních oblastech. Mohou žít v džungli, ale preferují volný prostor a travnaté prostředí, v přírodě se často pohybují a nesetrvávají na jednom místě déle než pár dní.

Slon indický je ohroženým druhem, který aktuálně čítá 20 000 – 25 000 jedinců. Jednak bývá často loven pro kly a slonovinu a jednak jedinců ubývá v důsledku zanikání jejich přirozeného prostředí. Nedostatečná genetická rozmanitost je zas problémem jedinců žijících v přírodních rezervacích, proto se zajišťují přirozené migrační koridory mezi jednotlivými rezervacemi.

Slon bornejský

(Elephas maximus borneensis) Je také přezdíván "Asijský trpasličí slon" a vyskytuje se pouze v severním Borneu (Sabah a Kalimantan).

Bornejský slon je nejmenší ze všech poddruhů Asijského slona a je překvapivě krotký a pasivní, což některé vědce vede k hypotéze, že jeho původ pramení od domestikovaných Asijských slonů.

Populace volně žijících Slonů bornejských je kriticky ohrožena v důsledku lidského rozvoje, který narušuje jejich přirozené prostředí, ničí jejich migrační trasy a zdroje potravy. Po dvouletém studiu Světového fondu na ochranu přírody bylo v srpnu 2007 hlášeno, že v Sabahu nezbývá více jak 1000 jedinců tohoto druhu.


Podpořte tyto stránky

Jestliže si pokládáte tyto stránky za užitečné, odkažte na ně prosím
Pro odkaz můžete použít níže uvedený kód
Odkaz pak bude vypadat následovně: malajsie-info.cz

Maďarsko / Nyíregyháza

ubytování / letenky / dovolená / lastminute