Malajsie-info.cz

Rostliny

V Malajsii se vyskytuje na 8000 druhů rostlin, z čehož je 2000 druhů stromů, 800 druhů orchidejí a 200 druhů palem. Rostlinné bohatství se rozkládá na 3,8 milionech hektarů panenské džungle a 1,5 milionech hektarů chráněné přírodní oblasti. Ačkoliv je příroda na mnohých místech postižena lidskou činností, zejména kácením stromů a těžbou dřeva, stále je Malajsie místem s nesmírným přírodním bohatstvím.

Pro tropický deštný prales jsou typické nížinné oblasti do 45 m.n.m., hustě porostlé stromy, popínavými rostlinami a liánami, od velikých obrů po maličké keře. Země pod stromy je pokryta vrstvou spadaného listí různého stádia rozkladu, která tvoří výbornou živnou půdu pro množství mechů, kapradin, bylin a dalších rostlin.

Tento bujný deštný prales je nejen domovem stovek unikátních druhů rostlin, ale i obrovskou přírodní továrnou na kyslík. Od nepaměti měl i zásadní funkci pro život místních obyvatel. Nejen, že prales poskytuje obrovskou zásobárnu rostlinné i živočišné potravy, ale i přírodní stavební materiál a v neposlední řadě i přírodní lékárnu, využívanou dodnes v klasické medicíně a zdravotnictví.

Druhy stromů a rostlin v Malajsii:

Liánovec gnemon

(Gnetum gnemon):
Nazýván "Belinjo" nebo "Bago", je běžně se vyskytující strom, který dorůstá výšky až 22 m, typické jsou velké kožovité listy a velká dužnatá semena, označovaná také jako neloupaný oves. Plody váží okolo 5,5 g, samotná semena pak kolem 3,8 g a používají se k výrobě mouky nebo jako součást mnohých místních pokrmů. Vyskytuje se volně v přírodě nebo je pro svá semena pěstován v blízkosti vesnic.

Tualang

(Koompassia excelsa):
Je největším topickým stromem na světě, dosahuje až 80 m (rekord je 85,5 m) a průměru kolem 3 m. Nazývá se též "medový strom", jelikož je oblíbeným hnízdištěm včel. Jediný strom může být pokryt až 100 hnízdy, proto je více ceněn pro med, než-li dřevo, které jednak obsahuje křemen, a proto je velmi tvrdé a špatně se kácí a jednak je velmi křehké a při kácení se často odlamuje. Stromy se nevyskytují v koloniích, ale spíše samostatně, obvyklým místem výskytu jsou vlhká místa podél řek, v údolích a nižších svazích kopců.

Kaučukovník brazilský

(Hevea Brasiliensis):
Je znám také jako "Malajský dub" a jakožto hlavní zdroj kaučuku má pro Malajsii velký hospodářský význam. Strom může v přírodě dosahovat výšky až 44 m, na plantážích dorůstají výšky kolem 24 m. Výchozí surovinou pro výrobu kaučuku je latexové mléko, které po naříznutí vytéká z kůry. Sklizeň může začít, až když jsou stromy staré 5 –6 let, starší stromy obsahují latexu více, ale zastavují produkci kolem 26 – 30 let. Dřevo se používá zejména k výrobě nábytku, je ceněno především pro minimální smršťování, atraktivní barvu a pro dobrou snášlivost povrchové úpravy. Kaučukovník rostl původně pouze v Amazonském pralese, po zvýšení poptávky po kaučuku, byla snaha o jeho rozšíření i mimo Brazílii, v roce 1898 byla založená kaučuková plantáž v Malajsii a dnes je právě jihovýchodní Asie největším výrobcem kaučuku.

Rafflesia

(Rafflesia arnoldi):
Zvláštností této rostliny je její květ, který je největším na světě, v průměru dorůstá kolem 1,5 m (rekord je 3 m) a může vážit až 20 kg. Rafflesia je endemickým druhem jihovýchodní Asie a nachází se v deštných pralesích Malajsie, Singapuru, Indonésie a Filipín. Vzhledem k tomu, že všechny rostliny z této rodiny jsou parazitické, nemají žádné kořeny, stonky ani listy a krom květu se skládají jen z drobných vláken, uchytává se na liánách, ale i na zemi. Květina je masožravá a svou kořist láká pachem, který silně připomíná shnilé maso. Rostlina otevírá svůj obrovský květ jed jednou do roka, a to na pouhý týden a po zbytek roku není příliš nápadná.

Zázvor vznešený

(Zingiber spectabile):
Tato rostlina dorůstá výšky až 1,8 m, květy jsou dlouhé 10 - 12 cm a celá rostlina má výraznou vůni zázvoru. Využívá se v léčitelství a kosmetice a v Malajsii jsou kořeny tohoto zázvoru velmi oblíbeným kořením.

Orchideje

(Orchidaceae):
Malajsie je známá pro množství krásných druhů orchidejí, které se nalézají v přirozeném prostředí tropického deštného pralesa nebo jsou účelně pěstovány v zahradnických sbírkách nebo květinových parcích. V poloostrovní Malajsii se vyskytuje 854 druhů orchidejí, na Borneu pak více jak 1400 druhů. Orchideje patří k největší čeledi kvetoucích rostlin, která zahrnuje kolem 20 000 druhů, od drobných nenápadných květin po velká barevně rozmanitá květenství. Většina z druhů orchidejí jsou na seznamu ohrožených druhů a jsou terčem nelegálních obchodníků a sběratelů. Nejvíce ceněny jsou epifytické druhy, tedy ty, které rostou na kmenech jiných rostlin.

Vzácné druhy orchidejí v Malajsii:

Paphiopedilum rothschildianum

Tento druh byl popsán v roce 1888 a je znám, jako král této čeledi orchidejí. Rostlina má veliký výrazný květ a vrcholné období květu je duben a květen. Rostlina se vyskytuje na severu Bornea kolem Mount Kinabalu, v nadmořských výškách od 500 do 1200 m.n.m., obvykle v blízkosti řeky.

Phaius callosus

Ačkoliv tento druh není epifytický, tedy roste na zemi, patří mezi vzácné druhy, hojně vyhledávané sběrateli pro své krásné veliké pyskaté květy.

Grammatophyllum speciosum

Je nazývána "Tygří orchidej" nebo také "Královna orchidejí" a je největší orchidejí na světě. Vyskytuje se nížinných oblastech tropického deštného pralesa a je epifytickým druhem. Květy, které mají průměr kolem 10 cm rostou v hroznej do výšky až 3 m. rostlina kvete jednou za 2 až 4 roky, po dobu dvou měsíců.


Podpořte tyto stránky

Jestliže si pokládáte tyto stránky za užitečné, odkažte na ně prosím
Pro odkaz můžete použít níže uvedený kód
Odkaz pak bude vypadat následovně: malajsie-info.cz

Maďarsko / Nyíregyháza

ubytování / letenky / dovolená / lastminute