Malajsie-info.cz

Náboženství v Malajsii

Státním náboženstvím v Malajsii je islám, jehož forma je ovšem oproti jiným islámským zemím značně umírněná. Vedle islámu je zde praktikován buddhismus a konfucianismus zejména mezi čínskou komunitou. Mezi indickou komunitou převládá hinduismus a sikhismus. Díky evropským katolickým misiím je zde rozšířené také křesťanství. Mezi domorodým obyvatelstvem (Dusunové, Dajakové, aj.) stále přežívají animisté, jejich víra je silně spjata s přírodou.

Ačkoliv je Malajsie multikulturní země respektující různá náboženství, dochází zde k některým náboženským diskriminacím. Mezi muslimy je zde stále značně problematické konvertovat k jinému náboženství. Částečně omezováni jsou i vyznavači jiné víry, například při propagaci svého náboženství, na rozdíl od muslimů, kteří na své misijní činnosti dostávají dotace od státu nebo při výstavbách náboženských staveb . Běžný turista nebo v Malajsii žijící cizinec se však s těmito problémy nesetká. Ovšem tak jako v jiných zemích světa je třeba respektovat místní kulturu, náboženské zvyky a tradice.


Podpořte tyto stránky

Jestliže si pokládáte tyto stránky za užitečné, odkažte na ně prosím
Pro odkaz můžete použít níže uvedený kód
Odkaz pak bude vypadat následovně: malajsie-info.cz

Maďarsko / Nyíregyháza





ubytování / letenky / dovolená / lastminute