Malajsie-info.cz

Konfucianismus, Taoismus

Konfucianismus, čínský filosofický směr, společně s Taoismem praktikuje 2.6 % obyvatelstva, ovšem pro mnoho malajsijských Číňanů jde ruku v ruce s Buddhismem.

Původně se vyvinul z učení čínského mudrce Konfucia, který žil v 6. století před naším letopočtem. Konfucianismus je ucelený systém morálky, sociálních, politických a náboženských myšlenek, stanovuje etický kodex chování, který vymezuje místo člověka ve společnosti, přes nejvyššího panovníka až po nejchudšího dělníka. Pro vůdce malajských čínských komunit byla tato filosofie v moderních dobách zdrojem dosti konzervativních postojů.


Podpořte tyto stránky

Jestliže si pokládáte tyto stránky za užitečné, odkažte na ně prosím
Pro odkaz můžete použít níže uvedený kód
Odkaz pak bude vypadat následovně: malajsie-info.cz

Maďarsko / Nyíregyháza

ubytování / letenky / dovolená / lastminute