Malajsie-info.cz

Svátky a festivaly v Malajsii

Jelikož je Malajsie multi-kulturní společností, slaví se zde během roku množství festivalů a slavností. Buddhisté, hinduisté, taoisté, křesťané i muslimové, ti všichni oslavují své svátky, ať už barevnými průvody, hudbou nebo tancem. Většina svátku nemá pevné datum a termín je proměnlivý podle fáze měsíce nebo kalendářů jednotlivých náboženství.

Čínský Nový rok (leden, únor)

Tento nejvýznamnější festival čínské komunity se každoročně slaví od prvního dne čínského lunárního kalendáře. Každý rok je pojmenován po jednom z 12-ti zvířat čínského horoskopu. Před Novým rokem se domácnosti uklízí a zdobí, nakupuje se nové oblečení a připravuje se spousta jídla. Vyrábí se modlitby a obětiny a veškeré dluhy by před začátkem slavnosti měly být vyřešeny. V předvečer Nového roku se shromáždí rodinní příslušníci, kteří si vyměňují novoroční karty, mělo by se vyhnout nepříjemným tématům a nadávkám.

Samotný Nový rok je plný tance a malých ohňostrojů. Uvnitř nebo kolem domu se umístí čínské znaky bohatství a prosperity a dveře jsou otevřené pro všechny příbuzné i přátele.

Nový čínský rok se slaví 15 dní, přičemž největší oslavy probíhají první tři dny, končí svátkem Chap Goh Mei.

Chap Goh Mei (únor)

Oslava konce Čínského Nového roku. Domy jsou vyzdobeny a osvíceny a mladé dívky házejí mandarinky do moře v naději nalezení dobrého manžela.

Narozeniny Proroka Mohameda (březen)

Tento islámský svátek se každoročně slaví 12. den třetího měsíce muslimského kalendáře, již od doby prorokovy smrti.

Thaipusam (březen)

Slaví se hinduisty desátého měsíce hinduistického kalendáře. Je to oslava narození Pána Subramaniama, známého také jako Pán Muruga, nejmladší syn Shivy. Před tímto dnem se hinduisté obvykle postí a dodržují sebedisciplínu. V den slavnosti se koná obrovský průvod za doprovodu zpěvů a hřmění bubnů. Kajícníci si tělo propichují kovovými jehlami a háčky, včetně jazyka, tváří nebo bradavek, čímž vzdorují všem pocitům bolesti. Slaví se především ve státech Johor, Negeri, Penang a selangor včetně hlavního města Kuala Lumpur, kde slavnost vrcholí ve skalním chrámu Batu Caves.

Wesak (květen)

Svátek se koná obvykle kolem května, kdy Buddhisté oslavují tři význačné události v životě Buddhy – jeho narození, osvícení a dosažení Nirvany. Slavnost začíná za úsvitu, kdy se stoupenci sejdou v chrámu, aby meditovali o "Ušlechtilé osmidílné stezce", přinášejí dary a oběti nebo jídlo pro chudé. Mnichové v šafránových rouchách předzpívávají sútry. Oslava vrcholí velikým průvodem se svíčkami.

Harvest Festival (květen)

Oslava domorodých etnik ze Sabahu se koná každý květen a je oslavou boha rýže. Slavnost doprovází zemědělská přehlídka, výstavy, kulturní programy, buvolí závody a jiné tradiční hry. Zábavu zpestřuje dobré jídlo a množství rýžového vína.

Hari Raya Puasa (září)

Tato nejvýznamnější muslimská slavnost znamená konec postního měsíce Ramadánu. Slavnost začíná brzy ráno v mešitách, kde se věřící schází k modlitbě, následně navštěvují místa posledního odpočinku svých zesnulých. Všichni si oblékají nové oblečení a dveře všech domácností jsou otevřené pro všechny návštěvníky. Domy jsou důkladně uklizeny a vyzdobeny olejovými lampami, které mají přivítat anděly, kteří navštěvují Zemi během sedmi dnů, které předcházejí slavnosti. Slavnost trvá měsíc, přičemž největší oslavy jsou první tři dny, kdy se také podává spousta tradičních malajských pochoutek.

Hungry Ghosts Festival (říjen)

Tento Svátek Hladových duchů je slaven buddhisty a taoisty vždy 15. den sedmého měsíce lunárního kalendáře. Věří se, že tento den se brány pekla otevírají a všichni hladoví duchové bloudí po zemi a hledají jídlo nebo se chtějí pomstít těm, kteří jim za života ublížili.

Deepavali (říjen, listopad)

Je také nazýván Festival světel, oslava symbolizuje vítězství pána Kršny nad démonem králem Narakasurem a návrat Rámy po 14-ti letém exilu. V tento den hinduisté vstávají za úsvitu, koupou se v bylinném oleji, obléknou nové šaty a řeknou své modlitby. V domech se zapalují olejové lampy, naplněné kokosovým olejem. Domácnosti, kde jsou zapálené lampy navštíví bohyně hojnosti, Lakšmí.

Awal Muharram (prosinec)

Tento svátek symbolizuje dvě šťastné události muslimského života. Jednak je to začátek nového muslimského roku a jednak je to oslava první cesty proroka Mohameda z Mekky do Mediny. Po celé zemi se muslimové shromaždují k nejrůznějším náboženským aktivitám, duchovním zpěvům a náboženským setkáním.

Vánoce (25. prosinec)

I v Malajsii se slaví Vánoce, jednak jako křesťanský svátek oslavující narození Ježíše Krista, jednak jako svátek i pro nevěřící, který doprovází tradiční rozdávání dárků.


Podpořte tyto stránky

Jestliže si pokládáte tyto stránky za užitečné, odkažte na ně prosím
Pro odkaz můžete použít níže uvedený kód
Odkaz pak bude vypadat následovně: malajsie-info.cz

Maďarsko / Nyíregyháza

ubytování / letenky / dovolená / lastminute