Malajsie-info.cz

Orientální tance v Malajsii

Tanec v Malajsii

Malajsie je zemí mnoha národů, z nichž každý má svou bohatou kulturu a dědictví, díky tomuto faktu a též díky silnému vlivu sousedního Thajska a Indonésie se zde mohla vytvořit velmi temperamentní taneční kultura.

Dnes praktikované Dvorní tance a folkové tance Západní a Východní Malajsie jsou převážně vnímány jako přitažlivé turistické atrakce. Avšak i ve stále se měnícím světě počítačové a informační technologie, daleko od nákupních center tyto tance přežívají pod vedením tradičních mistrů, ačkoliv jejich počet stále ubývá.

Jakožto v bývalé britské kolonii, mají v Malajsii úspěch i moderní tance a balet. Současná podoba tradičního tance tedy zahrnuje i západní formy a společně vyúsťují ve velmi vzrušující soudobé taneční scény s velmi unikátní a kreativní choreografií

Courte dance (Dvorní tanec)

Dvorní tance byly původně určeny pro malajské královské dvory a jako takové jsou tyto tance velmi ladné, pohyby jsou pomalé a plynulé. Oči jsou sklopené, jelikož se považovalo za velmi neslušné pohlédnout panovníkovi do očí. Mnohé z těchto tanců začínali v sedě na podlaze a poté se pomalu přecházelo na kolena nebo stojící polohy. Byly prováděny především dívkami a dámami, které žily u dvora, avšak dnes jsou předváděny pro veřejnost mimo paláce,v divadlech, na společenských či soukromých akcí nebo jako představení pro turisty.

Lidové tance

Stejně jako u všech ostatních lidových tradic je i tanec spojen především s radostnými a důležitými událostmi, které se odehrávali v tradičních společenstvích jako jsou výsadby, sklizně, rybaření či lov. I další okamžiky, jako jsou svatby, zásnuby, jednání či pohřeb mají své tance i hudbu. Mnohé z těchto tanců jsou doprovázeny jednoduchými rekvizitami a jsou i součástí animistické víry a jejími rituály. Jsou oslavou darů země, větru, slunce a aktem poděkování za požehnání bohů a dobrou sklizeň.

Je zřejmé, že od 15. století do Malajsie proudí příliv obchodníků a misionářů, kteří přinášejí vlastní víru, kulturu i tradice. Vliv Arábie, Indie, Thajska, Indonésie a Číny je tedy v mnoha tancích velmi patrný.

Lidový tanec ve východní Malajsii

Lidový tanec je stále velmi živý ve východních státech Sabah a Sarawak. Tyto státy obývá mnoho domorodých kmenů (Ibans, Kenyahs, Bidayuhs, Kadazans, Bajausa Muruts). Vzhledem k tomu, že zde existuje tolik skupin s různými tradicemi, existují zde různé slavnosti a obřady, proto je zde i nespočetný druh tanců. Stejně jako u většiny etnických kultur po celém světě i zde převládalo pohanské animistické náboženství. Šíření Islámu a Křesťanství v této oblasti pohanství sice téměř vymítilo, ale lokálně původní víra přežívá nebo došlo jen k částečné asimilaci.

Většina etnických tanců je velmi jednoduchá a taneční pohyby se často opakují, tento styl je velmi uvolnění a nepříliš náročný. Velmi často tanec zobrazuje přírodu, život v džungli, pohyb zvířat nebo běžné denní aktivity. Jedinečnost tanců ze Sabahu a Saravaku lze vidět též v nádherných kostýmech tanečníků i hudebníků. Kostýmy jsou velmi zdobené, často s propracovanými pokrývkami hlavy a dalšími doplňky jako korálky, řetízky či mince jež symbolizují původ kmene a postavení ve společnosti. I hudební nástroje jsou odlišné od západní Malajsie, hlavním nástrojem v této oblasti je čtyřstrunná ručně vyráběná protáhlá kytara.


Podpořte tyto stránky

Jestliže si pokládáte tyto stránky za užitečné, odkažte na ně prosím
Pro odkaz můžete použít níže uvedený kód
Odkaz pak bude vypadat následovně: malajsie-info.cz

Maďarsko / Nyíregyháza

ubytování / letenky / dovolená / lastminute