Malajsie-info.cz

Složení obyvatel v Malajsii:

Malajsijci

Malajsijci nebo Malajci jsou největší etnickou skupinou, jež představuje více jak polovinu obyvatelstva. Nejstarší domorodí Malajsijci se nazývají bumiputra, což se překládá jako "synové"nebo "princové rodné země". Téměř všichni dnešní Malajsijci jsou muslimové, ale islám je v zemi méně extrémní než na Středním východě. Tradiční malajská kulturní centra se sdružovala kolem kampung neboli vesnice, dnes už ovšem Malajsijci žijí i ve městech.

Číňané

Číňané obchodovali s Malajsií po celá staletí, ale začali se zde usazovat především až průběhem 19. století. Stereotypně jsou čínští Malajci považováni především za schopné podnikatele, kteří pronikly do mnohých průmyslových sfér, ovšem první Číňané vykonávali zejména vysilující práce v hornictví a při stavbě železnic. Většina Číňanů v Malajsii jsou buddhisté a taoisté a udržují silné vazby na jejich původní vlast. Tvoří asi 35 % populace.

Indové

Indové navštívili Malajsii již před 2000 lety, ale masově se zde začali usazovat až během 19. století. Většina z nich přišla z jižní Indie, kde převládá chudá ekonomika. Po příchodu do Malajsie většina z nich pracovala na kaučukovníkových plantážích, jiní se podíleli na budování infrastruktury či stavbě železnic nebo se živili jako drobní obchodníci a podnikatelé. Dnes žije v Malajsii kolem 10 % procent Indů, jejich kultura, především úžasné hinduistické chrámy, kuchyně a barevné oděvy, jsou k vidění po celé zemi.

Kmenové národy

Asi 5 % z celkového počtu obyvatel tvoří nejstarší obyvatelé Malajsie, kteří se zdržují především na Sarawaku a Sabahu. Ačkoliv kmenový lidé dávají přednost, aby byli nazýváni podle svých původních kmenů, obyvatelé poloostrovní Malajsie je označují jako Orang Asli nebo "Původní lidé". V Sarawaku dominují Dayakové kteří žijí v tzv. "dlouhých domech" a jsou buď Iban (Dayakové z moře) nebo Bidayuh (Dayakové z pevniny). Většina kmenů ze Sabahu spadají pod pojem Kadazan. Všichni kmenový obyvatelé Malajsie mají silné spirituální sepětí s deštným pralesem.

Od počátku malajské historie docházelo v zemi k míšení kultur a obyvatelstva. Před více jak 1500 lety přivítalo malajské království obchodníky z Číny a Indie a s příchodem zlata a hedvábí, přišel do Malajsie i buddhismus a hinduismus. O tisíc let později dorazili do Melaky i arabští obchodníci, kteří s sebou přinesli zásady islámu a nakonec dorazili Evropané a křesťanství a Malajsie se stala opravdu kosmopolitní zemí.

Tato etnická mozaika složena s různorodých kultur měla vliv na celou zemi, zejména pak malajské starobylé kultury a hlavní dva obchodní partneři ze starověku, Čína a Indie, kteří se usadili v zemi vedle domorodých kmenů, žijících v lesích a pobřežních oblastech Bornea. Přestože každé z těchto etnik důrazně trvalo na svých tradicích a způsobu života, dokázali společně sdílet jedno území a postupem času docházelo i ke kulturnímu smíšení, což dnes utváří jedinečné kulturní dědictví Malajsie.

Jedním z příkladů, kdy přistěhovalci přispěli ke kultuře národa jako celku, jsou čínští přistěhovalci, kteří zpočátku usadili především v oblastech kolem Melaky, uzavírali smíšená manželství a postupně přijímali kulturu malajské komunity. Tím došlo k vytvoření nových etnik, známých jako Baba Nyonyové, která kombinovala malajské tradice, umění a víru s čínskými zásadami a vznikla tak nová kultura. Pozdější čínští přistěhovalci, kteří využili konjunktury cínu a kaučuku už střežili své tradice a způsob života pečlivěji, proto v dnešní Malajsii narazíte na oblasti, kde si mnohdy připadáte spíše jako v Číně, tímto příkladem jsou například některé oblasti na Penangu.

Jiným příkladem vzájemné kulturní výměny jsou malajské svatební obřady, které zahrnují prvky z hinduistické tradice jižní Indie, kdy ženich a nevěsta oděni v krásném brokátu krmí jeden druhého žlutou rýží a ruce mají pomalované henou. Muslimové zase přejali čínský zvyk během festivalů, kdy se lidé vzájemně obdarovávají malými červenými pytlíčky s penězi zvanými ang pau. Ty muslimské jsou ovšem zelené barvy a mají na sobě arabské nápisy.

V Malajsii můžete cestovat od malajských domorodých vesnic, přes kaučukovníkové plantáže, kde pracují indičtí dělníci až na Penang, kde žijí čínské komunity a máte pocit, že jste procestovali tři různé země. Ale v některých městech jako je například Kuala Lumpur, naleznete tuto kulturní směs pohromadě. V jednom domě uslyšíte z rádia hrát čínskou operu, ve vedlejším se právě připravují na muslimskou modlitbu a sousedova dcera právě odchází na hodinu tradičního indického tance.

Snad nejlépe lze pochopit složitou kulturní interakci během náboženských svátků, kdy jsou dveře otevřené pro všechna malajská etnika, sousedy i turisty. Tato otevřenost boří kulturní bariéry a podporuje porozumění. Je výsledkem tisícileté tradice vzájemné tolerance a činí z Malajsie vskutku unikátní a pokrokovou zemi.


Podpořte tyto stránky

Jestliže si pokládáte tyto stránky za užitečné, odkažte na ně prosím
Pro odkaz můžete použít níže uvedený kód
Odkaz pak bude vypadat následovně: malajsie-info.cz

Maďarsko / Nyíregyháza

ubytování / letenky / dovolená / lastminute