Malajsie-info.cz

Ekonomika, hospodářství

Malajsie má rostoucí a poměrně otevřenou ekonomiku. Podle statistik z roku 2007 je Malajsie 29. hospodářsky nejsilnější zemí světa s ročním hrubým domácím produktem (HDP) 357,9 miliardy dolarů a s mírou růstu 5 – 7%. HDP na jednoho obyvatele činí 14 400 dolarů. Malajsie má jednu z nejvyšších životních úrovní v jihovýchodní Asii, z velké části díky rozšíření průmyslových odvětví během 20. století.

Mezi roky 1997–98 postihla Malajsii Asijská finanční krize, díky níž byla vláda nucena snížit výdaje a odložit několik velkých projektů v rámci rozšiřování infrastruktury. Vzrostla nezaměstnanost a úrokové sazby a tisíce zahraničních pracovníků, zejména z Indonésie, byli nuceni opustit zemi.

Ekonomika se začala zotavovat v roce 1999 a růst pokračoval i na počátku 21. století. Navzdory velkému úsilí vlády zlepšit ekonomické postavení Malajců v rámci jihovýchodní Asie, své dominantní hospodářské postavení drží i nadále Čína. I tak se ekonomický status Malajsie značně zvýšil, k nelibosti států jižní Asie, které díky velké míře chudoby, nejsou schopné dosáhnout možností Malajců.

Malajsie je velkým výrobcem zejména kaučuku a cínu, stěžejními hospodářskými produkty jsou také palmový olej, ropa a ropné produkty, elektronika, textil a dřevo. Od konce 80. let vláda přistoupila na privatizaci velkých průmyslových odvětví, které do té doby byly pod státní kontrolou a došlo k výraznému zvýšení zahraničních investic ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Zemědělství i nadále zůstává hlavním odvětvím obživy pro 13% Malajců a poskytuje 8% hrubého domácího produktu. Hlavními zemědělskými komoditami jsou rýže, ryby, kakao, kokosové ořechy a pepř.

Průmysl je převážně soustředěn na západní Malajsii, která je protkána hustou sítí silnic a většina velkých měst má dobré železniční spojení se Singapurem. K hlavním vývozním produktům patří zejména elektronika, ropa a zemní plyn, dřevo a výrobky ze dřeva, palmový olej, kaučuk, chemikálie a syntetické a textilní výrobky. Největšími obchodními partnery jsou USA,l Singapur, Japonska a Čína.

Statistiky


Hrubý domácí produkt (HDP) 357,9 miliard (odhad z roku 2007)
Růst HDP 6,3 % (2007)
HDP na jednoho obyvatele 14 400 $ (odhad z roku 2007)
HDP podle sektorů zemědělství 8,6 %; půmysl 47,8 %, služby 43,6 % (2007)
Míra inflace 2,1 % (2007)
Populace pod hranicí chudoby 3,5 % (2007)
Pracovní síla 10,89 milionu (2007)
Pracovní síla podle odvětví zemědělství 13 %; průmysl 36 %; služby 51 % (odhad z roku 2005)
Míra nezaměstnanosti 3,2 % (2007)
Státní dluh 41 % HDP (2007)
Tržby 41,01 miliard $ (2007)
Výdaje 46,96 miliard $ (2007)

Podpořte tyto stránky

Jestliže si pokládáte tyto stránky za užitečné, odkažte na ně prosím
Pro odkaz můžete použít níže uvedený kód
Odkaz pak bude vypadat následovně: malajsie-info.cz

Maďarsko / Nyíregyháza

ubytování / letenky / dovolená / lastminute