Malajsie-info.cz

Raná historie

V prvních století našeho letopočtu, byla Malajsie díky výhodné poloze vhodnou obchodní zastávkou pro Indii. Panovníci z Indočíny vysílají své brahmánské kněze, kteří přinášejí hinduistickou a buddhistickou víru a začínají zde vládnout.

Na ostrově Sumatra nejmocnější poindštěná buddhistická kolonie Srivijaya vybudovala námořní říši, jejímiž spojenci byli i piráti orang laut. Tato říše kontrolovala Malacký průliv – klíčovou spojnici mezi Indickým oceánem a Jihočínským mořem. Její kolonie s sebou přinesly malajský jazyk Bahasa Melayu (Melayu bylo jméno státu na Sumatře).

Po zániku říše Srivijaya ve 14. století se Malajský poloostrov rozdělil mezi Thajsko, Kambodžu a jávskou hinduistickou říši Majapahit. Kolem roku 1400 vznikly boje o ostrov Singapur, které donutili srivijayajského prince Paraméšvaru utéct ke svým pirátským přátelům orang laut do jejich rybářské vesnice Melaka. Melaka měla krytý přístav, chránící před monzuny a strategickou polohu, která brzy přivedla větší obchodní plachetnice, především z Číny. Číňané později dokonce Melaku ochraňovali před loupeživými Thajci výměnou za přístavní vybavení a každoroční finanční poplatek a roku 1411 čínský císař jmenoval Paraméšvara lenním králem.

Dvacet let poté však Číňané od obchodování ustoupili, proto nový vládce Melaky Sri Marahajah uzavřel sňatek s dcerou muslimského sultána na Sumatře, čímž vznikly nové obchodní vztahy. Islám se tedy v Malajsii nezačal šířit násilnou formou, ale díky obchodu a sňatky mezi dynastiemi. Ve stejné době sufijští mystikové sloučili islámské učení i s malajským animistickým náboženstvím. Islám se stává státním náboženstvím za vlády sultána Muzaffara v letech 1446-1459.

Kolem roku 1500 se Melaka stává nejdůležitějším přístavem v jihovýchodní Asii. Sultanát pod vedením panovníka Mutahira díky účinné diplomacii získal nadvládu nad celým Malajským poloostrovem krom severní oblati Patani, držené Thajci. Prosperita sultanátu těžila z dovozu a vývozu, přičemž hlavními komoditami bylo koření, hedvábí, zlato, santalové dřevo a malajský cín, malajská šlechta však nechávala obchod spíše cizincům, hlavně Číňanům, Indům a Javajcům.

Další texty na téma historie Malajsie


Podpořte tyto stránky

Jestliže si pokládáte tyto stránky za užitečné, odkažte na ně prosím
Pro odkaz můžete použít níže uvedený kód
Odkaz pak bude vypadat následovně: malajsie-info.cz

Maďarsko / Nyíregyháza

ubytování / letenky / dovolená / lastminute