Malajsie-info.cz

Portugalská nadvláda

V XVI. století byla Melaka napadena Portugalci v rámci protimuslimskéhmu tažení a díky portugalské snaze přerušit obchodní nadvládu mezi Benátkami a Asií. Roku 1512 byla Melaka dobyta pod vedením Affonsa de Albuquerque a panovnický dvůr byl nucen uprchnout na jih, kde v Johoru založil nové středisko malajské moci.

Albuquerque v Melace vybudoval pevnost A Famosa (Slavná) a na místě sultánova paláce nechal postavit kostel sv. Pavla. Obchodoval především s indickými a čínskými obchodníky, s kterými měl na rozdíl od muslimů lepší vztahy. Portugalská nadvláda trvala 130 let, během nichž však musela čelit malárii i sousedním malajským vojskům.

Portugalci nevyvíjeli příliš velké úsilí při rozšiřování svého území ani při šíření křesťanství, šlo jim především o zisk. Několik stovek mužů uzavřelo svazky s místními ženami, čímž došlo k vytvoření početného euroasijského společenství, obchodní stanice této komunity byla pro svůj život v přepychu nazývána "Babylon Orientu".

Další texty na téma historie Malajsie


Podpořte tyto stránky

Jestliže si pokládáte tyto stránky za užitečné, odkažte na ně prosím
Pro odkaz můžete použít níže uvedený kód
Odkaz pak bude vypadat následovně: malajsie-info.cz

Maďarsko / Nyíregyháza

ubytování / letenky / dovolená / lastminute