Malajsie-info.cz

20. století

Cínový průmysl stále více přecházel pod správu západních průmyslníků, kteří zaváděli moderní technologie. V severní části Bornea byl objeven petrolej a Singapur sloužil jako skladiště ropných zásob pro anglicko-holandkou společnost Shell. Pro velký rozvoj malajského hospodářství měl však největší význam kaučuk.

Tehdejší ředitel singapurské botanické zahrady Henry Ridley objevil nové metody v pěstování kaučuku, jehož poptávka prudce vzrostla během I.světové války. Do roku 1920 produkovalo Malajsko 53 % světového objemu kaučuku, tím se místo cínu stal největším zdrojem příjmů právě kaučuk. Cínový a kaučukový průmysl podléhá britské zprávě, stejně tak vláda země, jí pouze místní a náboženské záležitosti.

V roce 1931 obyvatelé nemalajského původu díky novému přílivu přistěhovalců již přesahují svým počtem domorodé obyvatelstvo. Tato situace vede k silným projevům vlastenectví a ochraně zájmů domorodých obyvatel zaměřeným více proti Indům a Číňanům, než proti britské moci.

Roku 1939 se v Kuala Lumpur koná Všemalajský kongres, kde se sešli vůdci komunit společně s konzervativními muslimskými radikály. Snahou bylo oživit povědomí o Malajsii, které bylo narušeno anglicko-holandským vlivem.

Další texty na téma historie Malajsie


Podpořte tyto stránky

Jestliže si pokládáte tyto stránky za užitečné, odkažte na ně prosím
Pro odkaz můžete použít níže uvedený kód
Odkaz pak bude vypadat následovně: malajsie-info.cz

Maďarsko / Nyíregyháza

ubytování / letenky / dovolená / lastminute